بيتا وب www.Bita Web.com  تهيه و پشتيبانی نرم افزار: شرکت پيک نت
صفحه اول          
پست الکترونيکی    
جستجو
آدرسها              
فارسی نگار        
نگارشگر            
تبديل کُدها          
   
    ورود                      
    راهنما                    
    پرسش و پاسخ           
    درباره ما                  
    نظرات ارسالی            
    تماس با ما                
   

در حال حاضر در سيستمها و سايتهای فارسی کدهای مختلفی برای حروف گوناگون رايج است.
طبيعتا ماشينهای جستجوگر فقط ان سايتهايی را برای شما رديف می کنند که سيستم کامپيوتر آنها مطابق با سيستم کامپيوترشما باشد. سرويس جستجوی بيتاوب اکنون اين محدوديت فارسی زبانان را برطرف کرده است و مستقل از نوع سيستم شما و يا سايتهای اينترنتی همه حالات مختلف برای شما رديف می شوند.
زبان مورد نياز شما:
العربي ارمنی آذری Croatian Czech Danish
Dutch English French German Greek عبری
Italian کردی پښتو فارسی Polish Portuguese
Romanian Russian Sanskrit Serbian Spanish Swedish
Tamil Thai Turkish Ukrainian اردو Vietnamese
Web Keyboard © Peyknet Ltd

Google
Yahoo
Altavista

راست به چپ چپ براست