بيتا وب www.Bita Web.com  تهيه و پشتيبانی نرم افزار: شرکت پيک نت
صفحه اول          
پست الکترونيکی    
جستجو              
آدرسها              
فارسی نگار        
نگارشگر            
تبديل کُدها          
   
    ورود                      
    راهنما
    پرسش و پاسخ           
    درباره ما                  
    نظرات ارسالی            
    تماس با ما                
راهنمايی برای جستجو در اينترنت از طريق سرويس بيتاوب

راهنمايی اوليه:

برای جستجو در يک ماشين جستجوگر، ابتدا (۱) بايد محوطه خالی جلوی آنرا با ماوس يکبار فشار دهيد تا برنامه بداند که متن را در کجا بنويسد.

آنگاه (۲) يا با ماوس و يا با تخته کليد مفاهيمی را که در جستجوی ان هستيد تايپ کرده و سپس (۳) دگمه سمت راستِ جاييکه متن نوشته شده است را فشار دهيد: مثلا دگمه "جستجو در گوگل" .
سپس در پنجره جديدی صفحه مربوط به آن ماشين جستجوگر نمايان می شود.راهنمايی تکميلی:

- اگر مسلط به استفاده از تخته کليد فارسی هستيد، ميتوانيد از تخته کليد خودتان و بدون ماوس استفاده کنيد. اگر حروف در جای مناسب خود نبودند، بايد کيبورد را تنظيم نمائيد.

در جستجوی حرفه ای تر احتياج به پرانتز ( ) و علامت " داريم. برای اين منظور دگمه Shift يا Caps را با تخته کليد و يا ماوس اکتيو نمائيد. بهتر است که دگمه Shift از تخته کليد واقعی خودتان را با انگشت فشار دهيد، ولی اگر خواستيد از ماوس استفاده کنيد، يکبار با ماوس آنرا فشار دهيد وبدون اينکه دگمه ماوس را رها کنيد از محوطه آن خارج شويد. يا اينکه دگمه Caps را کليک کنيد.

همچنين در جستجوی حرفه ای احتياج به «يا»ی منطقی يعنی OR داريم. که بايد از حروف لاتينی استفاده کنيم. در قسمت "زبان مورد نياز شما: " روی "English" علامت می گذاريم تا تخته کليد حروف انگليسی را نشان دهد، سپس دگمه Shift را با انگشت فشار داده و روی O و R کليک ميکنيم. ميتوان بجای Shift با ماوس دگمه Caps را کليک کرد. ( دقت کنيد که OR را حتما بزرگ بنويسيد! )چگونه می توان هدفمندتر و سريعتر جستجو کرد:

گستردگی روزمره اينترنت و انبوه اطلاعاتی که وجود دارد از يک طرف، تجاری و تبليغاتی شدن بيشتر آن از طرف ديگر، می طلبد که منظور خود را هرچه دقيق تر فرموله کنيم. معمولا با تايپ صرفا يکی دو لغت سايتهای مورد نظر ما توسط ماشينهای جستجوگر پيدا نشده بلکه هزاران سايت رديف می شوند که اکثرا مورد نظر خاص ما نيستند و اغلب سايتهايی که در رديف اول قرار دارند، صرفا بخاطر توانايی های تکنيکی و يا مالی و يا قديمی بودن آنهاست و الزاما مورد نياز ما نيستند. بنابراين بايد بسيار مشخص و هدفمند منظور خود را بيان کنيم. در اين راستا بايد از امکانات تکنيکی ای که ماشين ها ی جستجوگر در اختيار ما می گذارند، حداکثر استفاده را بکنيم. با سرعتی که هر روزه به حجم اطلاعات اينترنت اضافه می شود، توانايی های ما نيز در استفاده هدفمند از ماشينهای جستجوگر نيز بايد افزايش يابد. چرا که بعضی اوقات لازم است که در عرض چند دقيقه درست به آن دسته از اطلاعات مورد نياز دست يابيم. در اين راستا نکات زير ميتواند مفيد باشد:

۰ - ئ يا ی : بزرگترين اشتباه رايجِ کسانيکه با تخته کليد فارسی آشنايی ندارند، استفاده نابجای از يای حمزه دار بجای يای معمولی است.
سرچشمه اين اشتباه احتمالا در مشکلات فعلی رواج يونی کد در فارسی است. با وجودی که يای معمولی ممکن است در برخی سيستمها حتی در اول و يا در وسط کلمات بصورت يای بزرگ و يا يای تنها نوشته شود و يا اينکه بصورت يای عربی زير آن دو نقطه نوشته شود، معهذا به هيچ وجه نبايد بجای آنها از يای حمزه دار استفاده شود. معدود کلمات فارسی هستند که بايد از يای حمزه دار استفاده کرد: مثل کلمات "مسئول" و يا "زائر" "ارائه"، "مطمئن "

۱ - هر چه تعداد لغاتی که ميدهيد بيشتر و شاخص تر برای جستجوی سايت و يا سايتهای مورد نظر شما باشد، تعداد سايتهای يافته شده کمتر و دقيق تر است.

۲ - با استفاده از علامت " با محصور کردن کلمات در بين علامت " " به ماشين جستجوگر بفهمانيد که فقط دنبال سايتهايی با اين ترتيب و ترکيب کلمات می گرديد.
مثلا تايپ صرف گلستان سعدی منجمله می تواند سايتی را پيدا کند که در آن اين جملات آمده باشد: "
... کافه گلستان در خيابان سعدی ... " . اما اگر "گلستان سعدی" تايپ کنيد فقط سايتهايی جستجو می شود که در آنها کلمه سعدی بلافاصله پس از کلمه گلستان آمده باشد. البته بايد دقت کنيد که با اين ابزار ترکيبی ممکن است تعداد زيادی از سايتهای مورد نظر شما نيز يافت نشوند: مثلا سايت فرضی که در آن اين جمله آمده باشد. " در اين سايت می توانيد آنچه را که سعدی در گلستان نوشته بخوانيد و يا انچه که درباره سعدی و گلستان نوشته اند بيابيد! ...". چرا که در اين سايت فرضی هيچ جا کلمه سعدی بلافاصله پس از کلمه گلستان نيامده است.

بهر حال بکار بردن ترکيب کلمات در بين علامت " " اگر با دقت استفاده شود، بسيار مهم و مفيد است.

۳ - از بکار بردن +  و يا AND در ماشينهای جستجوگر بزرگ مثل گوگل، آلتاويستا و ياهو خودداری کنيد. خود اينها در درون خودشان کلمات جدا از هم را به "و" منطقی تبديل می کنند.

۴ - استفاده درست از علامت منها -  برای محدود کردن سايتهای يافته شده و حذف سايتهايی که هر چند کلمات مورد نظر شما در آنها يافت می شود ولی شما در جستجوی اين دسنه از سايتها نمی باشيد.

دقت کنيد که علامت منها بايد به کلمه مورد نظر بايد چسبيده باشد و هيچ فاصله ای با آن نداشته باشد ولی با کلمه قبلی حتما بايد يک فضای خالی فاصله داشته باشد.

بايد دقت کرد که استفاده نارست از اين روش ميتواند باعث شود که تعداد زيادی از سايتهای مورد نظر شما نيز يافت نشوند.

مثلا با صرف جستجو با کلمات "گلستان سعدی" تعداد زيادی سايتهای تجاری و کتابفروشی رديف ميشوند که کتاب و يا سی دی گلستان سعدی را می فروشند، اما شما مايل نيستيد که آنها رديف شوند. بنابراين بايد لغاتی را برای حذف انتخاب کنيد که در اين سايتهای تجاری حتما وجود داشته باشند ولی در سايتهای مورد نظرتان يافت نشوند. مثلا لغات خريد، فروش، تجاری هر چند در اين سايتهای تجاری وجود دارند، اما در خود گلستان سعدی نيز ممکن است اين لغات پيش آيند. اما لغاتی مانند کتابفروشی، فروشگاه، سوپرمارکت مسلما در سايتهای مورد نظر ما پيش نمی آيند. بنابراين مثلا ميتوان نوشت:
گلستان سعدی -فروشگاه

۵ - استفاده درست از يای منطقی OR ميتواند سايتهای يافته شده را بيشتر به مقصود شما نزديک کند.
مثلا مطمئن هستيم که يکی از لغات باب، نثر، شعر حتما در سايتهای مورد نظر ما پيش می آيند. پس می توان نوشت:
"گلستان سعدی" -فروشگاه ( باب OR نثر OR شعر)
به اين ترتيب ما ۱۳۱ سايت در گوگل پيدا می کنيم، در صورتی که صرف تايپ
گلستان سعدی
باعث ميشود که گوگل ۱۰۵۰ سايت پيدا کند.
در جاهايی که دو نوع املا برای يک کلمه ممکن است بايد از OR استفاده کرد: (آلمان OR المان) با (دايی OR دائی)
استفاده از پرانتز برای دست بندی لازم و مفيد است.

۶ - شمارشگر ماشينهای جستجوگر راهنمايی بسيار مفيد است، هر چند در هر چه شماره ها بالاتر باشد، شمارشگرها غير دقيق ترند. و اين بخاطر بالا بردن سرعت پاسخ ماشينهای جستجوگر است. با اين همه در جستجو، شمارشگر کمک بسيار بزرگی است. بايد هدفمان در هر جستجو اين باشد که سايتهای مورد جستجو را حتی المقدور به زير ۱۰۰ برسانيم، و ترتيب رديف شدن آنها مطابق نظر ما باشد و نه مطابق ميل و توانايی ارائه دهندگان سايتها.

مثلا کسی بدنبال سايتهايی در باره حافظ در ماشين جستجو گر گوگل می پردازد می پردازد
با نوشتن صرف کلمه حافظ ۵۰,۴۰۰ سايت پيدا می شود که منجمله شامل سايتهايی می شوند که آدرسشان در خيابان حافظ در يکی از شهرهای کشوری فارسی زبان است و يا درباره سينمای حافظ مطلبی دارند. و يا صفحاتی ک از کلماتی نظير "حافظ صلح"، "حافظ اسلام"، "حافظ محيط زيست" وغيره استفاده کرده اند. ضمن اينکه متوجه می شويم که سايتهای عربی نيز در آن وجود دارد که نام حافظ را نوشته اند: حافظ اسد، عبد الحليم حافظ و غيره.
هيچ آدم عاقلی دانه دانه تيتر اين سايتها را نمی خواند و يا روی آنها کليک نميکند، تا به سايتهای مورد نظرش برسد. بلکه در چند مرحله ديگر با روش آزمون و خطا سعی می کند منظورش را روشنتر بيان کند.

سعی می کنيم که با آوردن کلمه شعر و يا شاعر تعداد سايتها را محدودتر کنيم
حافظ شعر ۹,۴۲۰ صفحه پيدا می کند
حافظ شاعر ۴,۱۴۰ صفحه پيدا می کند و ضمن اينکه مشاهده می کنيم که صفحات عربی کماکان در آن موجود است
در زير چند نمونه می آوريم که نشان می دهد که چگونه برخی از محدوديتها بجا و برخی نابجا ميتوانند باشند:

حافظ شعر حافظا -فال ۷۱
حافظ شعر حافظا -فالگيری ۹۶
حافظ شاملو ۱۴۸۰
حافظ شاملو -مطهری ۱۴۳۰
حافظ شاملو -فروشگاه ۱۴۳۰
حافظ شعر رند ۲۹۱
حافظ شعر رندی ۲۵۵
حافظ شعر (رند OR رندی) ۴۹۱
غزليات حافظ ۵۲۴
"غزليات حافظ " ۱۴۱
غزليات حافظ حافظا ۵
غزل حافظ ۲,۰۲۰
غزليات حافظ -موسيقی ۳۵۸
غزل حافظ -موسيقی ۱,۴۳۰
غزليات حافظ -فروشگاه ۵۰۹
غزل حافظ -فروشگاه ۱,۹۴۰
غزليات حافظ -سوپرمارکت ۵۲۳
غزل حافظ -سوپرمارکت ۲,۰۲۰
غزل حافظ -اسلام ۱۵۳۰
غزليات حافظ -اسلام ۳۴۱
غزليات حافظ -اسلام -فروشگاه ۳۲۹
غزل حافظ -فالگيری ۲۰۲۰
غزليات حافظ -فالگيری ۵۲۴
حافظ شعر پژوهش ۶۸۱
حافظ شعر غزل (پژوهش OR تحقيق) ۳۳۸
حافظ شعر (پژوهش OR تحقيق) رند حافظا ۳
حافظ شعر (رندی OR رند OR حافظا ) (غزل OR غزليات) ۲۱۴
حافظ شعر (پژوهش OR تحقيق OR پژوهشی OR تحقيقی) ۲,۲۶۰
حافظ شعر (پژوهش OR تحقيق OR پژوهشی OR تحقيقی) -فروشگاه ۲,۲۶۰
حافظ شعر (پژوهش OR تحقيق OR پژوهشی OR تحقيقی) -کتابفروشی ۲,۲۶۰


مشکلات يونی کد برای جستجوی سايتهای فارسی :

در حال حاضر در سيستمها و سايتهای فارسی ۳ کد مختلف برای "ی" و ۲ کد برای "ک" کم و بيش رايج است. اين باعث می شود که در جستجوی سايتهای فارسی در ماشينهای جستجوگر شما فقط يکی از اين هشت حالت ممکنه را بتوانيد تايپ کنيد.

طبيعتا ماشينهای جستجوگر فقط ان سايتهايی را برای شما رديف می کنند که ترکيب کلماتی که شامل "ی" و "ک" هستند با سيستم حروف تايپ شده از طرف شما مطابقت داشته باشد. سرويس جستجوی بيتاوب اکنون اين محدوديت فارسی زبانان را برطرف کرده است و مستقل از نوع سيستم شما و يا سايتهای اينترنتی همه حالات مختلف برای شما رديف می شوند.

طبعا خواندن برخی از اين سايتها در بعضی از سيستمها راحت نيست، اما شما و يا گردانندگان اين سايتها می توانيد از سرويس "اصلاح متون" بيتاوب استفاده کنيد.

ترکيب ۳ نوع "ی" و ۲ نوع "ک" قاعدتا ۶ حالت را بوجود می آورد ولی بسياری از سايتها همزمان دو کد مختلف برای "ی" بکار می برند، تا شکل ظاهری نمايش کلمات را بهتر کنند. يعنی يای اول و وسط کد ديگری نسبت به يای اخر و يای تنها دارد. بنابراين تعداد حالات ممکن از نظر عددی ۳ بتوان ۲ ضربدر ۲ يعنی ۱۸ حالت است. که ۷ حالت آن بنوعی معقول است ولی از نظر آماری عملا ۸ حالت رواج دارد.

برای روشنتر شدن مساله ما لغت "يکی" را در ۱۸ حالت ممکنه ترکيب ۳ نوع "ی" و ۲ نوع "ک" در آلتاويستا و گوگل و يا هو تايپ کرديم و تعداد سايتهای يافته شده توسط هر جستجوگر را در جدول زير آورده ايم:

بايد توجه کرد که شمارشگرهای ماشينهای جستجوگر بخصوص در شماره های بالاتر بسيار تخمينی و تقريبی است. هيچ ماشين جستجوگری زمان پاسخ را بخاطر شمارش تعداد لغات طولانی نمی کند. حتی اين ارقام برای مقايسه جستجوگرهای مختلف با يکدگر فاقد هرگونه ارزش هستند، بلکه صرفا برای مقايسه ارقام پائين ( تا حدود ۱۰۰ تا) تا حدی دقيق هستند.

- يونی کد HTML UTF-8 گوگل آلتاويستا يا هو
۱
۲
۳


۴
۵
۶


۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲


۱۳
۱۴
۱۵


۱۶
۱۷
۱۸
ىکى
ىکي
ىکی


يکى
يکي
يکی


یکى
یکي
یکی
ىكى
ىكي
ىكی


يكى
يكي
يكی


یكى
یكي
یكی
ىکى
ىکي
ىکی


يکى
يکي
يکی


یکى
یکي
یکی
ىكى
ىكي
ىكی


يكى
يكي
يكی


یكى
یكي
یكی
Ù‰Ú©Ù‰
Ù‰Ú©ÙŠ
ىکی


ÙŠÚ©Ù‰
ÙŠÚ©ÙŠ
يکی


یکى
یکي
یکی
ىكى
ىكي
ىكی


يكى
يكي
يكی


یكى
یكي
یكی
۰
۰
۰


۱۴۷۰
۱۳۸۰۰
۱۹۶۰۰


۲
۶۰
۸۸۳۰
۱
۲*
۰


۶۵۲۰۰
۱۴۳۰۰۰
۳۳۰۰


۶
۱۳
۱۶۴
۰
۰
۰


۷۴۵
۳۴۵۱
۵۰۸۲


۰
۷
۱۵۵۷
۰
۰
۰


۲۱۱۰۳
۲۷۶۹۴
۱۴۶۰


۱
۳
۲۷
۰
۰
۰


۱۶۱۰
۱۴۷۰۰
۲۳۴۰۰


۲
۶۶
۱۰۸۰۰
۲
۲
۰


۷۴۶۰۰
۱۵۰۰۰۰
۳۵۲۰


۳
۸
۲۰۰

قابل تذکر است جستجو از طريق اين سرويس ما در هر سه جستجوگر رقمی حدود ۵۰۰۰۰ ميشمارند که در مورد آلتاويستا بزرگتر از مجموع تک تک اين کلمات است و در مورد ياهو حدود ۵ برابر و در گوگل حدود ۴ برابر کوچکتر است که همانگونه که گفتيم بعلت نا دقيق بودن ارقام بزرگ است. چنين حالهايی را در قسمت "جستجوی پيشرفته" اين جستجوگرها در مورد زبانهای ديگر اغلب می توان مشاهده کرد.
راهنما و امکانات استفاده از ايميل چند زبانه پيک نت


اگر حروفی مشاهده نميکنيد دليلش يا اکتيو نبودن جاوا در Browser شماست ويا Internet Explorer قديمی است.
در ويندوز ايکس پی، جاوا را بايد نسب کنيد. بهتر است جاوا را مستقيما از خود سايت جاوا نسب کنيد. هرچند حجم آن نسبتا بزرگ است، ولی آخرين ورژن آن است:

در مواقعی مشاهده شده است که جاوا در کامپيوتر وجود دارد ولی با اينهمه کار نميکند. ممکن است که فايل MSVBVM50.EXE را دوباره بايد نسب کنيد. برای اين منظور بهتر است از سايت خود مايکروسافت آنرا دانلود کنيد:

 • - ميتوان در يک متن همزمان چند زبان (فارسی، انگليسی، آلمانی، سوئدی، روسی، يونانی، ترکی، عبری، ارمنی و ...) را استفاده کرد. ميتوان با ماوس يا کيبورد فارسی و يا لاتين تايپ کرد. نه فرستنده و نه گيرنده احتياجی به نصب خط و يا نرم افزار خاصی ندارند.
 • - همچنين می توان محتوای متن ارسالی را يا بصورت تصوير فرستاد، که قابل خواندن در تمامی سيستمهای کامپيوتری - که در آن بشود تصوير و گرافيک را نشان داد - است. و يا می توان متن ارسالی را يا بصورت سيستم مدرن يونی کد ارسال نمود که قابل خواندن و اديت کردن در اکثر سيستمهای جديد می باشد.
 • - امکان ارسال عکس و يا هر فايل ديگر بعنوان ضميمه ايميل وجود دارد.
 • - ميتوان يک نسخه از متن ارسالی را با فرمات در کامپيوتر خود ضبط کرد.

       

     

   به سه طريق ميتوانيد با اين سيستم ايميل بنويسيد:

   ۱- با کليک کردن روی حروف مربوطه دگمه Shift يا Caps را با تخته کليد و يا ماوس اکتيو نمائيد، تا بتوانيد از حروف بزرگ و يا مخصوص استفاده کنيد. بهتر است که دگمه Shift را با تخته کليد استفاده کنيد، ولی اگر خواستيد از ماوس استفاده کنيد، يکبار با ماس آنرا فشار دهيد.
   ۲- اگر مسلط به استفاده از تخته کليد فارسی هستيد، ميتوانيد از تخته کليد خودتان و بدون ماوس استفاده کنيد. اگر حروف در جای مناسب خود نبودند، بايد کيبورد را تنظيم نمائيد. در صورتيکه زبان اصلی کيبورد شما درست تشخيص داده نشده، خودتان بايد مشخص کنيد که کيبورد شما چيست.يعنی فرض را بر اين قرار نمی دهيم که کيبورد شما حتما انگليسی است.   ۳- اگر مسلط به استفاده از تخته کليد لاتين (مثلا فرانسوی) هستيد، ميتوانيد متن دلخواه خود را در فارسی نگار به فينگليسی تايپ کنيد و دگمهً "تبديل شود" را فشار دهيد. در حال حاضر فارسی نگار قادر است ۷۰ - ۸۰ درصد يک متن را به فارسی تبديل کند. آنگاه با فشار دگمه "تصحيح يا ارسال" به صفحه ايميل برميگرديدو ميتوانيد آنچه را که فارسی نگار نتوانست به فارسی تبديل کند يا غلط تبديل کرد، تصحيح کنيد.


   به دو شکل ميتوانيد با اين سيستم ايميل ارسال کنيد:

   ۱- يونی کد: اکثر سيستمهای جديد کمابيش قادر به خواندن يونی کد هستند. سعی کنيد حتی المقدور به اين شکل ارسال کنيد. بخصوص برای ارسال مقاله و نظر به بلاگها و سايتهای ديگر.
   ۲- تصوير: متن ارسالی به تصوير گرافيکی تبديل ميشودف لذا قابل خواندن در تمامی سيستمهاست و گيرنده احتياجی به خط مخصوصی ندارد. معهذا حتی المقدور جز در مواردی که واقعا لازم است نبايد از اين شکل ارسال استفاده کرد: بسيار حجيم و غير قابل اديت است.

   ارسال عکس و فايل الحاقی

   برای ارسال عکس و يا هر فايل ديگر بعنوان ضميمه، دگمه Browser (نام آن در سيستمهای گوناگون متفاوت است)را فشار دهيد. آنگاه پنجره File chooser ظاهر ميشود که ميتوانيد در کامپيوتر خود به جستجو و انتخاب فايل مورد نظر خود بپردازيد و آنرا ارسال نمائيد.
   برای ارسال عکس پيشنهاد می کنيم که آنرا قبلا به فرمات jpeg تبديل کنيد چرا که هم حجم آن کمتر از مثلا bmp است و هم قابل رويت در تمامی سيستم ها است. فايلهای بسيار بزرگ (بزرگتر از ۵۰۰ کيلوبايت) ممکن است بخاطر محدوديتهای زمانی سيستمهای بينابينی (کامپيوتر شما، سرور ما و کامپيوتر گيرنده و سرويس دهندگان مختلف) ارسال نگردند. از اينرو از ارسال فايلهای بسيار بزرگ خود داری نمائيد.