بيتا وب www.Bita Web.com  تهيه و پشتيبانی نرم افزار: شرکت پيک نت
صفحه اول          
پست الکترونيکی    
جستجو              
آدرسها              
فارسی نگار        
نگارشگر            
تبديل کُدها
   
    ورود                      
    راهنما                    
    پرسش و پاسخ           
    درباره ما                  
    نظرات ارسالی            
    تماس با ما                
   

تبديل کُدها

اين صفحه تکميل سرويس سابق بيتاوب يعنی "اصلاح متون" است.
برای نشان دادن حروف به زبانهای گوناگون، استاندارها و کُدهای مختلفی وجود دارد. در مواردی متن های تبديل شده قابل خواندن نيستند و يا لازم است متنی را به کُد خاصی تبديل کنيم.
در اين سرويس بيتاوب ميتوان کُدهای رايجی که در ارتباطات اينترنتی پيش می آيند به کُد مورد نياز تبديل کرد:برای خواندن متن های ناخوانا، بايد ابتدا نوع کُد آنرا تشخيص داد:
گروه ۱ - متن دريافتی مجموعه ای از حروف مخصوص لاتين اروپای مرکزی است وتقريبا يکی در ميان يکی از اين حروف ( Ù Û Ø ) در آن يافت ميشود.مثلا ( يونی کد ) .
گروه ۲ - متن دريافتی بصورت حروف ويژه اروپای مرکزی است. مثلا ( íæäí ˜Ï ) .
گروه ۳ - متن دريافتی اکثرا شامل اعداد چهار رقمی است که بين علايم &# و ; محصور ميباشند .مثلا ( ;1610&#;1608&# ) .
گروه های ۴ و ۵ مورد نياز گردانندگان سايتها و بلاگ نويس ها است.
گروه ۶ - اين همان سرويس سابق بيتاوب يعنی "اصلاح متون" است: برای تبديل حرف "ی" و اعداد لاتين به شکل فارسی صحيح.
نوع تبديلِ کُد را مشخص سازيد، متن دلخواه فارسی خود را در محوطه زير کپی کرده و دگمهً "تبديل شود" را کليک کنيد.
      کُد فعلی:کُد مورد نياز:
گروه ۱ UTF-8
(يونی کد)
Unicode
( يونيکد)
گروه ۲ Windows-Arabic
( íæäíßÏ )
Unicode
( يونيکد)
گروه ۲ ASCII-Arabic
( mfdm_O )
Unicode
( يونيکد)
گروه ۳ HTML
( يونی )
Unicode
( يونيکد)
گروه ۴ Unicode
( يونيکد)
HTML
( يونی )
گروه ۵ Unicode
( يونيکد)
UTF-8
(يونی کد)
گروه ۶ يونیکد
( تبديل 'ي' به 'ی' 1382)
يونيکد
(ی ۱۳۸۲)


   

راهنمايی:
۱ - متن اصلی خود را با ماوس علامتگذاری کنيد.
۲ - ماوس را روی قسمت علامتگذاری شده قرار دهيد و دگمه سمت راست آنرا فشار دهيد و منوی کپی را انتخاب کنيد.
۳ - آنگاه در اين صفحه ابتدا دگمهً "حذف شود" را کليک کنيد ودر محوطه فوق دگمه سمت راست ماوس را فشار دهيد و منوی اضافه را انتخاب کنيد.
۴ - دگمهً "تبديل شود" را کليک کنيد.

اشکالات شناخته شده: -
پيشنهادات جهت تکميل: ۱ - بنابر پيشنهاد و نياز کاربران، ميتوان کُد های ديگر مثل ايميل با ضميمه و يا فونتها اختصاصی و رايج ديگر را نيز اضافه کرد.
۲ - تشخيص حتی المقدور اتوماتيکِ کُدها. چرا که برای بسياری از کاربران، ممکن است شکل فعلی پيچيده و يا گنگ باشد. و يا امکان ديدن سايتهای ديگر با فونتها اختصاصی از طريق بيتاوب. که البته بخشی از آن مساله نرم افزار است. مانع اصلی امکانات محدود سِروِر فعلی بيتاوب با توجه به بودجه آن است.
۳ - امکان انتقال متن تبديل شده به سرويس ايميل، اديتور و يا دانلود.
تاريخ آخرين تغيير: چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۲ - ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳