بيتا وب www.Bita Web.com  تهيه و پشتيبانی نرم افزار: شرکت پيک نت
صفحه اول          
پست الکترونيکی    
جستجو              
آدرسها              
فارسی نگار        
نگارشگر            
تبديل کُدها          
   
    ورود                      
    راهنما                    
    پرسش و پاسخ           
    درباره ما
    نظرات ارسالی            
    تماس با ما                


درباره بيتاوب

بيتاوب يکی از سرويس همگانی شرکت انفورماتيکی پيک نت است (www.peyknet.com شرکت سهامی خاص با مسئوليت محدود ). که در زمينه های گوناگون مثل مشاوره ، برنامه نويسی، بانکهای اطلاعاتی در شرکتهای کوچک و بزرگ صنعتی آلمان پروژهای گوناگون انجام می دهد.

سال گذشته شرکت پيک نت تصميم گرفت که در سالهای آينده بيشتر به توليد محصولات مستقل نرم افزاری بپردازد. يکی از اهداف بيتاوب ايجاد يک سايت برای معرفی، آزمايش، رفع اشکالات و تبليغ توليدات آتی پيک نت است.

دليل ديگر لزوم بيتاوب، عرضه کردن توليداتی است که به مرور بعنوان يک ايده و يا محصولات فرعی پروژه های ديگر در پيک نت جمع شده اند. مثلا برنامه "ايميل" بيش از دو و نيم سال است که تقريبا به همين شکل فعلی اش نوشته شده است بدون اينکه ديگران امکان استفاده آنرا داشته باشند. محصول ديگر در زمينه تجارت الکترونيکی و مشخصا بازار اينترنتی فرشهای دستباف است که عرضه خواهد شد. يا توليدات ديگری که بمرور آنها را در بيتاوب عرضه و يا معرفی خواهيم کرد.

ما در دست تکميل بودن و آزمايشی بودن اين سايت را متذکر میشویم. هر چند برای ما اين جنبه منفی را داشته باشد که خدمات ما را ناقص و نيمه کاره ارزيابی کنند.

لازم به تذکر است که بيتاوب محدود به ايرانيان و يا فارسی زبانان نيست بلکه در اولين فرصت به زبانهای ديگر عرضه می شود. ما در کارهايمان به چند زبانه بودن توليداتمان بسيار اهميت می دهيم .

اما در کنار انگيزه های اقتصادی مايليم که دانسته ها و توانايی هايمان را به ديگران انتقال دهيم و سهمی هر چند ناچيز در مقابل اين روند داشته باشند که اينترنت با ظاهر عمومی بودنش هر چه بيشتر به سمتی می رود که ثروت جوامع و يا خواست شرکتهای بزرگ و دولتهای کوچک و بزرگ سمت دهنده آنست. وقتی می بينيم که مثلا يک فارسی زبان با چه مشکلات پيش و پا افتاده ولی بزرگی برای استفاده از اينترنت مواجه است و مسائل ابتدايی نوشتن و ارتباطات و ترجمه تا چه حد موانع دست و پاگيری شده اند. يا هنوز نرم افزار همگانی و مناسبی برای تبديل کتب اسکن شده به حروف و از اين رو امکان جستجو و تجسس و استفاده از تلاشهای عظيم روزمره انسانی و گنجينه های فرهنگی اين جوامع وجود ندارد. يا مثلا نرم افزار مخصوص نابينايان تا چه حد ابتدايی و گران است در صورتيکه از نظر تکنيکی تبديل متون فارسی به خط برِل چندان پيچيده نيست. يا نسلی از فارسی زبانان در کشورهای ديگر بوجود آمده که بخوبی فارسی صحبت ميکنند ولی بسختی می توانند فارسی بنويسند و بخوانند. يا زبانهای کردی و پشتو با وجود فراهم بودن تقريبا همه مقدمات با چه مشکلات اوليه ای مواجه اند. و ..
اما اينکه چقدر ما در اينراه موفق شويم بستگی به فرصتی است که برای ما باقی می ماند که متاسفانه گاهی بخاطر اولويت داشتن پروژه های مشتريان بسيار ناچيز است.

ما نيز اغلب مشکلات " غرق شدن در سيلاب اطلاعات در اينترنت" را حس می کنيم. گاهی آرزو می کنيم که فهرست سايتهای اينترنتی نه صرفا بر اساس مقولات عام و يا الفبا ، بلکه همچنين بر حسب ديدگاهها، گرايشات و سليقه های مختلف باشد و يا انواع نيازمنديها مختلف اعم از مصرفی، عمومی و يا تخصصی را در نظر بگيرند و راه را برای جستجوی بيشتر در هر جهتی هموار سازند. بدون اينکه الزامی داشته باشيم که کميت سايتهای ارائه شده زياد باشد. اميدواريم که بيتاوب بتواند به چنين هدفی در صفحه "آدرسها" نزديک شود.

در صدد آنيم که سايت پيک نت را بمرور فعال کرده و مطالب و سرويسهای تخصصی نرم افزار را در آن جای دهيم و سرويسهای عمومی را در بيتاوب. اهدافی که برای بيتاوب در نظر گرفته شده، مستقيما ربطی به سايت يک شرکت توليد نرم افزار ندارد، از اينرو سايتی مستقل لازم بود. به اين نکته نيز توجه داريم که بيتاوب می بايست مسئولينی جدا از پيک نت داشته باشد تا بتواند هرچه بهتر و مستقل تر به نيازمنديهای بينندگان اين سايت پاسخ گويد. چراکه يک شرکت انفورماتيکی، چنين سايتی را کمابيش يا از زاويه اقتصادی و يا تخصصی می نگرد. در صورتيکه کاربرها مسلما نيازهای ديگری دارند.

بارها از ما پرسيده اند که چرا اين نام را برگزيده ايم: نکته مهم برای ما اين بود که نام سايت بايد ساده و راحت برای تلفظ و نوشتن برای حتی المقدور همه زبانها باشد. از آنجا که نامهايی ساده تر با اين مشخصات را يا ديگران قبلا گرفته اند و يا در بازار بورس با مبالغ هنگفتی خريد و فروش می شوند، می بايستی نامی ترکيبی انتخاب می کرديم که لازم نبود حتما مفهومِ خاصی داشته باشد. مفاهيمی همچو "بی نظير" و يا "بی همتا" الزاما نقطه حرکت ما برای انتخاب نام نبودند، هرچند که يکی از اهداف بيتاوب - شايد مثل هر سايت ديگری - اين است که با توجه به امکانات محدود ما، حتی المقدور آن سرويسهايی را ارائه کند که موجود نيستند.

پس از آغاز فعاليت بيتاوب، ديدگاه و تعهد ما نيز بخاطر استقبال بی نظير فارسی زبانان نسبت به بيتاوب تغيير کرده است. دراين مدت از پيشنهادها و راهنمايی های دلسوزانه همه اين عزيزان که سهم بزرگی در پيشبرد و بهبود کارها بيتاوب داشته اند، برخوردار بوده ايم. از کمکهای فکری اين دوستان نهايت تشکر را داريم.